Sophia Bustin
Artist - Tree  

 2021+ Unfolding & Metamorphosis

           

2019 - 2022 Connection with the Sublime

According to Jean-François Lyotard, the sublime as a theme in aesthetics was the
foundation of the modernist period. Lyotard argued that the modernists
tried to replace the beautiful by liberating the observer from the
limitations of the human condition. Before him lies the meaning of the sublime
in the way it refers to an aporia (insurmountable doubt) in the
human reason; it expresses the edge of our conceptual powers and reveals the
multiplicity and instability of the postmodern world.


Connectie met het sublieme:

Volgens Jean-François Lyotard was het sublieme als thema in de esthetiek de
grondslag van de modernistische periode. Lyotard voerde aan dat de modernisten
probeerden het mooie te vervangen door de waarnemer te bevrijden van de
beperkingen van de menselijke conditie. Voor hem ligt de betekenis van het sublieme
in de manier waarop het verwijst naar een aporie (onoverkomelijke twijfel) in de
menselijke rede; het drukt de rand van onze conceptuele krachten uit en onthult de
veelheid en instabiliteit van de postmoderne wereld.

Alpine Orogeny

 

 

Greek hypocrisy
Greek hypocrisy
2019
2019
Handscape
Handscape
Lampenkap
Lampenkap


2016 - 2018 Post Prototypes

 

Self portrait
Creating structure in a blank world

2013 - 2015 The Prototypes

The Prototypes are a series of paintings depicting strong emotions inspired by Dabrowski's Positive Disintegration Theory. The Prototypes represent our multitude and diversity of experiences. In my world of paintings, there is a prototype for every emotion.

De Prototypes zijn een serie schilderijen die sterke emoties uitbeelden geïnspireerd op de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski.  De Prototypes staan voor onze veelheid en verscheidenheid aan ervaringen. In mijn wereld aan schilderijen is er een prototype voor elke emotie.

 

 


                                             Studio 2013

IMG_1226
IMG_4338_1
Twisted
Twisted
IMG_4174
IMG_0568_1